Giới thiệu

Lĩnh vực phục vụ

Sản phẩm của chúng tôi sẽ được ứng dụng trên các lĩnh vực:
   - Điện tử (Điện thoại, điện thoại di động, máy ảnh).
   - Thiết bị văn phòng (máy tính, máy tin, máy fax).
   - Công nghệ viễn thông (Bộ thu phát sóng, ăng ten…).
   - Ô tô, xe máy.